خبر های جالب1 مجموعه عکس روز در این بخش2 نقاشی های زیبا بر روی دست3 نقاشی های زیبا بر روی دست4
کار دیگری نداریم من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. شاملو
یارو از ماه عسل برمیگرده ازش میپرسن : خوش گذشت؟ میگه : خیلى. میگن : . . . . . . . . . . . . . . . . خانمت پس چرا گریه میکنه؟ میگه : آخه اینو فراموش کرده بودم ببرمش امروز سوار یه پراید شدم، از این درب و داغونا! یه کم جلوتر دو تا خانوم واستاده بودن. تا یارو رفت سوارشون کنه، یه ماشین پیچید جلو و سوارشون کرد!! راننده‌ هه هم خیلی شاکی سپر به سپر ماشینه چسبید،تا رسیدیم به چراغ قرمز! راننده‌ی عصبانی شیشه‌ی سمت منو داد پایین و به اونیکی راننده هه گفت: "مثلا فکر کردی خیلی زرنگی؟! ببین بچه قرطی،من مسافر کــیـــ.....رمم­ نیست!" آقا من شاکی شدم! گفتم: ناسلامتی من اینجا نشستما! یه نیم نگاه به من کرد و گفت: "نــه داداش! شوما رو نمیگم! شـــــوما هستی ..!" ﯾﻨﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺁﻧﻼﯾﻨﻦ ﯼ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺯﯾﺴﺖ ﻓﻠﺲ ﺩﺍﺭ ﺯﺭﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺩﺍﺭﻥ |: |: ﺍﯾﻨﺎ 8 ﺗﺎ ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺭﻥ ب افتخار خود همیشه در صحنه ت بکوب لایکوووووو :)))) پسره فرم دانشگاه پر کرده: نام:علی... نام خانوادگی :جلالی... فرزند:دوم!!! این چطوری کنکور قبول شده واسم سواله :)))) توپ ؛ تانک ؛ دســــــــــته بیل . . . . . . . . . . . . . دخـــــــــــتر­ فقط با ســــــیبیل!

بهترین های هفته